Termeni și Condiții


Website-ul

Site-ul www.acquirafresh.ro („Website-ul”) este proprietatea Acquira Fresh S.R.L cu sediul social în Strada soseaua Virtutii nr 13 , bl R5B, sc1 , et 5 , ap 23 Bucuresti sector 6 , înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7555/2019, Cod Unic de Înregistrare RO41235373, denumită pe parcursul acestor Termene și Condiții, “Acquirafresh”.

Comercializarea Produselor prin intermediul Website-ului

Acquirafresh este specializat în vânzarea, printre altele, a produselor alimentare.Acquirafresh vinde Produse prin intermediul Website-ului, precum și în magazinele din toată țara.

 Produsele și serviciile promovate și oferite spre vânzare pe Website vor fi denumite pe parcursul acestor Termene și Condiții „Produsele”.

Utilizatorul Website-ului

Utilizatorul Website-ului trebuie să:

fie persoana fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină,

orice reprezentant al unei persoane juridice înmatriculate și funcționând în conformitate cu legile din România, acționând în numele și pe seama persoanei juridice,

orice persoană fizică autorizată (PFA),

care accesează, comandă sau achiziționează Produse prin intermediul Website-ului, denumit pe parcursul acestor Termene si Condiții, “Client”.

 Aria de aplicare a Termenelor și Condițiilor

Termenele și Condițiile definesc condițiile de utilizare a Website-ului, în calitatea acestuia de platformă de cumpărături, precum și condițiile contractuale ce guvernează:

Prin acceptarea prezentelor Termene și Condițiilor, Clientul este de acord că: (i) în cazul în care Clientul este o persoană fizică, acționează în nume propriu și nu reprezintă nicio altă persoană, iar dacă este reprezentantul unei persoane juridice, acționează în limitele împuternicirii ce i-a fost acordate; (ii) Clientul va furniza informații corecte și complete în vederea utilizării Website-ului; (iii) Clientul nu va utiliza Website-ul pentru a reproduce, duplica, copia, vinde, revinde, distribui, publica sau exploata, în niciun scop comercial, software-ul, conținutul, ofertele, produsele sau serviciile furnizate de către Acquirafresh sau obținute prin intermediul Website-ului fără să obțina consimțământul expres, prealabil și scris al Acquirafresh. Această restricție include orice încercare de a încorpora orice informație de pe Website în orice alt catalog, produs sau serviciu; (iv) Clientul nu va utiliza Website-ul în niciun mod care ar putea să afecteze în mod negativ disponibilitatea resurselor sale sau utilizarea sa de către alți Clienți sau în orice mod care ar putea defecta, dezactiva, supraîncărca sau deteriora serverele sau rețelele Acquirafresh sau ale unor terțe persoane; și că (vii) Clientul nu va utiliza Website-ul în orice scop care este ilegal sau interzis prin aceste Termene și Condiții sau prin alte politici relevante.

Acceptarea Termenelor și Condițiilor

Prin accesarea și utilizarea Website-ului, Clientul ia cunoștință de și acceptă prezentele Termenele și Condiții, precum și celelalte politici relevante pentru Website.

Pentru folosirea in bune condiții a Website-ului, Clientul are obligația de a citi cu atenție și de a respecta Termenele și Condițiile, precum și orice alte politici relevante ale Website-ului, așa cum acestea sunt afișate pe Website sau așa cum vor fi notificate Clientului la un anumit moment.

 Modificarea Termenelor și Condițiilor

Acquirafresh își rezervă dreptul de a modifica unilateral în orice moment Termenele și Condițiile, precum și orice alte politici relevante. Continuarea folosirii Website-ului în orice fel, inclusiv prin comandarea si achiziționarea de Produse, ulterior modificării Termenelor și Condițiilor reprezintă acceptul Clientului cu privire la modificările efectuate. Termenele și Condițiile modificate vor fi aplicate oricărei comenzi/tranzacții începând cu ziua modificării acestora.

Accesibilitatea Website-ului

Website-ul este accesibil clienților 24 de ore din 24, 7 zile din 7 în afara cazurilor in care se efectuează operațiuni de mentenanță.

Acquirafresh își rezervă dreptul de a întrerupe unilateral accesul la Website (integral sau parțial), în orice moment, cu notificarea imediată a utilizatorilor, prin mesaj afișat pe Website la momentul accesării.

Acquirafresh nu poate fi ținuț răspunzător față de Client și/sau față de terțe persoane pentru lipsa de funcționalitate sau pentru funcționarea neconformă a Website-ului.

UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

  Crearea unui Cont de către Client

 Pentru efectuarea de cumpărături prin intermediul Website-ului, Clientul trebuie în prealabil să își creeze pe Website un cont („Contul”), după cum urmează:

a) fie înainte de a incepe efectuarea de cumpărături pe Website. 

In acest caz, pentru crearea Contului, Clientul are următoarele variante:

Crearea Contului prin accesarea butonului aferent situat in partea dreapta-sus a Website-ului

În această situație, Clientul va completa formularul de creare a Contului furnizând următoarele informații: adresa de e-mail prin care dorește să poarte corespondența cu Acquirafresh, numele, prenumele, număr de telefon și o parolă formată din 8 caractere alfanumerice;

Crearea Contului prin intermediul contului de Facebook. În această situație, Website-ul va colecta automat următoarele informații din contul de Facebook al Clientului: nume, prenume, adresa de e-mail, urmând ca respectivul Client să completeze numărul de telefon;

Crearea Contului prin intermediul contului de Google. În această situație, Website-ul va colecta automat următoarele informații din contul de Google al Clientului: nume, prenume, adresa de e-mail, urmând ca respectivul Client să completeze numărul de telefon.

b) fie înainte de a finaliza comanda unui Produs disponibil pe Website

În acest caz, dupa ce Clientul va adauga in cosul de cumparaturi un Produs si va accesa (in respectivul cos) butonul „PASUL URMATOR”, Clientului i se va solicita adresa de e-mail în baza căreia Clientului i se va crea automat un Cont de către sistemul Website-ului. Parola aferenta acestui Cont va fi una aleasă în mod aleatoriu de către Website.

Acquirafresh ii va confirma Clientului crearea Contului prin transmiterea catre Client (la adresa de e-mail indicata de Client in vederea crearii respectivului Cont) a unui e-mail in acest sens (in cadrul respectivului e-mail, Acquirafresh ii va comunica Clientului si un link prin care Clientul va putea schimba parola aleasă în mod aleatoriu de către Website). În cazul în care Clientul nu insereaza adresa de e-mail, Contul nu va putea fi creat si, prin urmare, comanda nu va putea fi finalizata. În cazul în care Clientul insereaza adresa de e-mail, dar apoi Clientul nu finalizeaza comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate de Client nu vor fi stocate de Carrefour, iar contul creat va fi șters automat.

În cazul în care se finalizează comanda respectivă, Clientul are ulterior posibilitatea de a alege între a păstra Contul (acesta transformându-se într-un Cont în condițiile punctului a) de mai sus) sau a renunța la acest Cont.

Clientul este responsabil pentru menținerea confidențialității datelor Contului său, în special a parolei si a datelor bancare asociate acestuia.

Aceste informații sunt necesare pentru gestionarea comenzilor și a relațiilor comerciale dintre Acquirafresh pe de o parte, si Client, pe de altă parte.

În cazul pierderii sau uitării parolei, aceasta poate fi regenerata accesând căsuța „Contul meu” și introducând adresa de e-mail, urmând ca o parola să fie transmisă prin e-mail. Parola este strict confidențială.

Clientul este în întregime responsabil pentru menținerea securității și confidențialității Contului și parolei și este responsabil pentru toate activitățile și conduita sa sau a oricărei alte persoane care acționează Produse prin intermediul Contului. Clientul este de acord să notifice Acquirafresh imediat cu privire la orice suspiciune de utilizare neautorizată a Contului sau cu privire la orice suspiciune cu privire la o posibilă breșă de securitate. Acquirafresh sau reprezentanții nu vor fi responsabili pentru nicio pierdere sau prejudiciu, de orice fel, care ar putea surveni ca urmare a utilizării, de către o altă persoană, a Contului, cu sau fără permisiunea Clientului. Clientul este răspunzător pentru orice pierderi cauzate Acquirafresh sau oricărei terțe părți ca urmare a utilizării Contului de către o altă persoană.

Parola nu va fi folosita pentru efectuarea de plăti online. Parola va fi folosită doar în scopul înregistrării Clientului și creării unui Cont în vederea efectuării comenzilor online prin intermediul Website-ului.

Clienții sunt obligați sa furnizeze date adevărate, exacte si complete așa cum este indicat și în formularul de înregistrare și să reînnoiască, ori de câte ori este necesar, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete în orice moment.

In cazul furnizării de către Client a unor informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, Acquirafresh își rezervă dreptul de a suspenda sau desființa Contul și de a refuza toate încercările curente sau viitoare de folosire a serviciilor Website-ului, fără nicio despăgubire față de Client.

Aceste condiții sunt necesar a fi îndeplinite și în cazul înregistrării participării Clienților la concursurile/promoțiile organizate și prezentate în cadrul Website-ului de către Acquirafresh, concursuri/promoții ce vor fi guvernate de regulamente distincte.

În cazul nerespectării de către Client a Termenelor și Condițiilor sau a oricăror altor politici relevante, Acquirafresh își rezerva dreptul de a dezactiva contul Clientului, fără nicio despăgubire și fără acordarea unui preaviz sau a vreunei alte formalități, după înștiințarea Clientului printr-un e-mail.

In caz de fraudă sau încălcarea oricăror legi aplicabile din partea Clientului, dezactivarea contului se va face fără preaviz, fără înștiințare, fără alte formalități și fără despăgubiri, Acquirafresh procedând exclusiv la informarea Clientului printr-un e-mail.

Clientul care dorește stergerea Contului său are posibilitatea să efectueze această acțiune accesand butonul „Sterge cont” din secțiunea „Informatiile contului meu” dincadrul Contului său. Contul nu poate fi dezactivat între momentul plasării unei comenzi și livrarea acelei comenzi.

Caracteristicile produselor oferite spre comercializare

Imaginile folosite pentru descrierea Produselor pe Website nu reprezintă o obligație contractuală din partea Acquirafresh, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

Informațiile despre Produs afișate pe Website au doar scop informativ și nu sunt destinate să înlocuiască sfatul unor specialiști din diverse domenii (de exemplu, nutriție).

Disponibilitatea Produselor și valabilitatea ofertelor

Ofertele de Produse si prețurile afișate pe Website sunt valabile atâta timp cat sunt vizibile pe Website și în limita stocului disponibil.

Produsele și ofertele valabile vor fi semnalizate pe Website prin prezența butonului „Adăugare în coș”, în dreptul acestora. Simplul fapt de a adăuga în coș Produse nu reprezintă validarea automată a comenzii, existând posibilitatea ca între momentul adăugării Produsului în cos, și momentul validării Comenzii de către Client, Produsul/Produsele să devină indisponibile, Acquirafresh nefiind răspunzător pentru aceasta.

În cazul în care ulterior adăugării în coș a unui Produs, acesta devine indisponibil, Clientul va fi informat în mod corespunzător.

Acquirafresh poate să ofere Clientului opțiuni de Produse similare Produsului devenit indisponibil. Clientul poate să aleagă să adauge în coșul de cumpărături unul dintre Produsele similare prezentate de către Acquirafresh sau poate să refuze Produsele prezentate de către Acquirafresh.

Prețurile Produselor

Preturile Produselor prezentate pe Website sunt exprimate în RON și au toate taxele incluse, cu excepția costurilor de transport. Costurile de transport vor fi aduse la cunoștința Clientului înainte de momentul finalizării comenzii.

Preturile aplicabile sunt cele afișate pe Website în momentul validării comenzii de către Client. Preturile includ T.V.A., iar toate modificările legale survenite cu privire la cuantumul acestei taxe se vor reflecta în prețul Produselor prezente pe Website în momentul intrării în vigoare a actului normativ respectiv. Orice alte taxe suplimentare cu privire la anumite categorii de Produse vândute pe Website la un moment dat vor fi incluse în prețul acestora.

Plasarea Comenzii și încheierea contractului de vânzare

În vederea efectuării și înregistrării unei comenzi, Clientul trebuie să urmeze instrucțiunile afișate pe Website în acest sens. În momentul dinaintea validării comenzii, Clientului i se va pune la dispoziție un recapitulativ al informațiilor legate de comandă (număr articole comandate, suma comenzii, tipul de livrare, data livrării și intervalul orar ales, precum și adresa selectată pentru livrarea la domiciliu), iar acesta se validează printr-un “click” pe butonul “CONTINUA”.

Comenzile nevalidate prin apăsarea butonului ”CONTINUA” nu vor fi onorate. Simplul fapt de a adăuga Produse în coșul de cumpărături nu echivalează cu validarea comenzii și nu creează nicio obligație pentru Acquirafresh de a proceda la livrarea Produselor.

Websiteul confirmă înregistrarea comenzii printr-un e-mail automat trimis către Client, prin intermediul căruia i se vor comunica următoarele informații:

lista cu articolele comandate, preturile Produselor, tipul de livrare, adresa pentru livrarea la domiciliu;

cost de transport.

În acest caz, contractul de vânzare se va considera a fi încheiat la data primirii, de către Client, a confirmării înregistrării comenzii.

Acquirafresh poate solicita informații suplimentare despre comandă, inclusiv, dar fără limitare, cu privire la adresa și ora la care să fie livrată comanda, în cazul în care informațiile furnizate inițial de către Client nu sunt suficiente pentru onorarea comenzii. În acest caz, comanda va fi validată și contractul de vânzare va fi considerat încheiat doar la data primirii noilor informații solicitate. În cazul nefurnizării de către Client a informațiilor suplimentare solicitate, contractul de vânzare nu va fi considerat ca fiind valabil încheiat, Acquirafresh neavând obligația de a onora comanda respectivă.

Validarea comenzii nu garantează și livrarea tuturor Produselor din comanda plasată. În cazul în care anumite Produse din comanda devin indisponibile între momentul înregistrării comenzii și momentul transmiterii e-mailului de confirmare care reprezintă acceptarea comenzii, Acquirafresh va notifica Clientul în acest sens, solicitând validarea comenzii fără Produsele devenite indisponibile, prin transmiterea unui e-mail de confirmare a listei de Produse. În cazul nefurnizării de către Client a confirmării listei de Produse fără Produsele devenite indisponibile, contractul de vânzare cu privire la Produsele rămase în comandă și disponibile nu va fi considerat ca fiind valabil încheiat, Carrefour neavând obligația de a onora comanda respectivă.

Nu există o limită inferioară sau superioară de valoare a comenzilor ce pot fi plasate prin intermediul Website-ului. Cu toate acestea, in cazul in care Clientul alege sa plateasca in numerar valoarea totala a comenzii, respectiva valoare a comenzii nu va putea depasi plafoanele prevazute in Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platăsau in orice alt act normativ aplicabil care reglementeaza astfel de plafoane.

Costul de livrare se calculează în funcție de valoarea Produselor comandate.

Clientul are posibilitatea de a urmări statusul comenzilor sale de pe Website accesând rubrica „Contul meu”. Istoricul tranzacțiilor efectuate între Acquirafresh pe de o parte, și Client, pe de altă parte, va putea fi consultat în orice moment pe Website în rubrica ”Contul meu”.

Plata Produselor

Plata comenzilor realizate se poate efectua în următoarele modalități:

Plata la livrare – în numerar

Plata online prin cont bancar

Toate sumele platite de un Client online cu cardul sau prin ordin de plata pentru achizitia de Produse prin intermediul Website-ului vor fi virate de furnizorul de servicii de procesare de plati in contul Acquirafresh.

Toate tranzacțiile bancare de pe Website vor fi efectuate într-o manieră securizată, procesatorul de plăți fiind garantul acestei securități din punctul de vedere al efectuării plăților online și se obligă să protejeze toate datele și informațiile personale ce au legătură cu modalitățile de plată online.

In cazul platilor online cu cardul pentru achizitia de Produse prin intermediul Website-ului:

procesarea este efectuata de procesatorul de plati, Acquirafresh neavând nicio responsabilitate în acest sens;

suma de plată pentru comanda va fi retrasa de pe card în momentul validării platii de catre procesatorul de plati;

termenul de livrare a Produsului comandat va incepe sa curga de la momentul confirmarii platii efectuate online cu cardul.

În cazul în care Clientul alege varianta plății la livrare (ramburs), plata se va face în momentul în care Produsele ajung la adresa de livrare.

In cazul in care Clientul plateste cu cardul, procesarea este facuta de operatorul de plati.

In cazul in care Clientul plateste cu Ordin de plata, plata se finalizeaza in momentul in care banii intra in contul Acquirafresh.

Clientul garantează Acquirafresh că utilizarea mijlocului de plată ales nu încalcă nicio lege aplicabilă. Acquirafresh, își rezervă dreptul de a suspenda/anula orice comandă/livrare asupra căreia există suspiciuni cu privire la vreo acțiune ilegală sau frauduloasă privind modalitatea de plată.

Acquirafresh își rezervă dreptul de a suspenda/anula toate comenzile/livrările în cazul refuzului efectuării plații de către instituțiile financiar-bancare (în cazul în care Clientul a ales să efectueze plata Produselor online sau prin ordin de plată), fără nicio despăgubire sau notificare față de Client.

Toate informațiile introduse în vederea efectuării unei plăți online (numărul cadrului, parola, data validității cardului) nu vor fi stocate pe serverele Acquirafresh, ci vor fi procesate exclusiv de către unitățile bancare emitente ale cardurilor.

Bonul fiscal va fi eliberat pentru fiecare comandă în parte și va însoți Produsele livrate. Factura fiscala aferenta unei comenzi online va fi emisă în format electronic si va fi primită și va putea fi descărcată și tipărită după cel mult 4 zile de la primirea comenzii. Bonul fiscal și/sau factura va fi emisă de către vânzătorul Produselor, Acquirafresh.

In cazul în care un Produs comandat de către Client nu poate fi livrat de către Acquirafresh din motive independente de voința acestuia, Carrefour va informa Clientul în acest sens și va returna în contul Clientului contravaloarea produsului, în termen de maxim 14 zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt.

Livrarea Produsului

 Clientul are posibilitatea de a opta între următoarele metode de livrare a Produselor:

Clientul se obligă sa fie prezent la recepționarea comenzii la adresa indicată în comandă. În cazul în care Clientul nu este disponibil să recepționeze personal comanda, acesta va desemna o altă persoană în locul său.

Rambursarea sumei catre Client se va efectua folosind aceeași modalitate de plată ca cea folosită de Client pentru achitarea produselor, cu excepţia cazului în care Clientul este de acord cu o altă modalitate de plată. Pentru livrarea produselor, Clientul poate plasa o nouă comandă.

Clientul are obligația de a verifica corectitudinea informațiilor furnizate cu privire la adresa de livrare anterior validării comenzii (strada, numărul străzii, blocul/clădirea, numărul, etajul, codul interfonului, codul poștal). În cazul apariției unor erori la introducerea acestor informații, Acquirafresh nu va fi făcut responsabil pentru imposibilitatea livrării comenzii, livrarea cu întârziere a comenzii sau pentru orice alte consecințe.

Acquirafresh livreaza in localitati din judetul Ilfov: Voluntari, Odaile, Otopeni, Popesti-Leordeni, Corbeanca, Ostratu, Petresti, Tamasi, Chiajna, Dudu, Rosu, Mogosoaia, Cretuleasca, Stefanestii de Sus, Stefanestii de Jos, Dumbraveni, Saftica, Balotesti, Bragadiru, Pantelimon, Berceni, Zurbaua, Dragomiresti-Deal, Dragomiresti-Vale, Buftea, Buciumeni, Dimieni, Tunari, Dobroesti, Fundeni, Ciofliceni, Tancabesti, Vladiceasa, Snagov, Ghermanesti, Chitila, Rudeni, Magurele, Alunisu, Varteju, Dumitrana, Pruni, Domnesti, Teghes, Ciorogarla, Darvari, Peris, Balteni, Burias, Dascalu, Creata, Gagu, Runcu, Jilava, Sintesti, Vidra, Cretesti, Cornetu, Buda, Glina, Catelu, Manolache, Clinceni, Olteni, Ordoreanu, 1 Decembrie, Afumati, Balaceanca, Caldararu, Cernica, Tanganu, Posta, Ganeasa, Moara Domneasca, Cozieni, Piteasca, Sindrilita, Darasti-Ilfov.

Localitati din judetul Prahova: Municipiul Ploiesti, Baicoi (oras), Blejoi, Boldesti-Scaeni (oras), Brazii de Sus, Bucov, Cocosesti, Gageni, Ghighiu, Negoiesti, Paulesti, Paulestii Noi, Plopeni (oras), Popesti, Strejnicu, Tatarani,

Localitati din judetul Giurgiu: Ulmi, Poenari, Mosteni, Icoana, Ghionea, Draganeasca, Cascioarele, Trestieni, Stoenesti, Floresti, Palanca, Cosoba, Sabareni, Suseni, Malu Spart, Crivina, Bolintin-Vale, Mihai Voda, Bolintin-Deal, Bacu, Joita.

Localitati din judetul Dambovita: Tartasesti, Gulia, Baldana.

Livrarea comenzilor la adresa de livrare indicată de către Client este asigurată de către Acquirafresh, prin partenerii contractuali - prestatori de servicii de curierat - denumiți „Curieri”.

Livrările vor avea loc în următoarele intervale orare care pot fi selectate de către Client:

De Luni pana Vineri:

08:00 - 18:00

Sambata:

08:00 - 15:00

Duminica:

08:00 - 13:00

La solicitarea Acquirafresh, sau a Curierului, Clientul va face dovada identității sale, dacă este necesar, prin unul sau mai multe acte emise de autorități oficiale și va comunica numărul de comandă atribuit de către sistemul de vânzare.Comenzile pana in ora 12 se livreaza in aceeasi zi , dupa ora 12 in 24 de ore.

În cazul în care Clientul se află în imposibilitatea recepționării comenzii în mod personal, comanda va fi livrată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării către Curier a numărului comenzii.

Nicio cerere de livrare a unei comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul nu îndeplinește condițiile de mai sus. În cazul livrării la o locație aleasă de către Client, în situația în care Curierul nu poate avea acces în locația respectivă, Clientul trebuie să se asigure că poate recepționa această comandă.

Clientul sau persoana desemnată de acesta se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată. În caz contrar, Clientul va suporta costul de transport aferent unei posibile noi livrări. Intervalul orar va putea fi modificat, ulterior selectării, doar cu acordul Curierului. Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către Acquirafresh la momentul predării Produselor comandate către Client la adresa selectată de acesta la momentul validării comenzii.

Clientul sau persoana desemnată se obligă să verifice livrarea, starea Produselor și să semneze documentul de livrare prezentat de către Curier la livrarea Produselor comandate, la care este anexat și bonul fiscal ce conține toate informațiile despre Produsele livrate (cum ar fi denumire Produs, cantitate, preț).

Acquirafresh se angajează să răspundă tuturor cererilor și reclamațiilor in maximum 5 zile lucrătoare de la primirea acestora.

În ipoteza în care data și ora de livrare selectate de către Client nu vor putea fi respectate, Clientul va fi imediat informat prin toate mijloacele puse la dispoziție de către Client, respectiv prin intermediul poștei electronice sau SMS.

În caz de întârziere a livrării Produselor comandate, Acquirafresh sfătuiește Clientul să anunțe această întârziere contactând Serviciul Relații cu Clienții pentru a putea găsi soluția optimă în vederea livrării Produselor.

Pentru întârzieri la livrare mai mari de trei (3) zile lucrătoare, exceptând cazurile de forță majoră, astfel cum sunt definite în Termene și Condiții sau imposibilitatea funcționării Website-ului care nu a permis vizualizarea comenzii, Clientul este îndreptățit să ceară anularea comenzii printr-un e-mail transmis la adresa comenzi@Acquirafresh.ro sau la numărul de telefon al Serviciului de Relații cu Clienții din sectiunea "Contact".

 Dreptul de retragere

La recepționarea mărfii, Clientul trebuie să se asigure că Produsele livrate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ așteptărilor sale. În caz contrar, Clientul poate să atenționeze serviciului Relații cu Clienții apelând numărul de telefon din sectiunea "Contact" sau prin email la adresa comenzi@Acquirafresh.ro în cel mai scurt timp pentru a remedia situația creată în cel mai scurt timp posibil.

a) Potrivit OUG nr. 34/2014, perioada de retragere (de returnare a unui Produs) expiră în termen de 14 zile calendaristice de la:

➢ ziua în care Clientul intră în posesia fizică a comenzii – în cazul în care toate Produsele ce au făcut obiectul comenzii au fost livrate în același transport;

➢ ziua în care Clientul intră în posesia fizică a ultimului Produs – în cazul în care Clientul comandă printr-o singură comandă Produse multiple care vor fi livrate separat;

➢ ziua în care Clientul intră în posesia fizică a ultimului Produs sau a ultimei piese – în cazul livrării unui Produs care constă din mai multe loturi.

➢ daca pretul Produsului a fost achitat de catre Client, acestuia i se va rambursa respectivul pret în 14 zile de la data la care Clientul informeaza Acquirafresh asupra deciziei sale de retragere din Contract, cu conditia ca returul sa fie permis de lege.

➢ rambursarea sumei se va efectua folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de Client pentru achitarea pretului Produsului respectiv, cu excepţia cazului în care Clientul este de acord cu o altă modalitate de plată.

➢ Clientul nu va plăti niciun fel de comisioane în urma rambursării.

b) Suma plătită va fi rambusata după cum urmează:

➢ pentru Comenzile achitate online prin card si card de credit in rate: prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

c) Daca sumele datorate Clientului se rambursează prin virarea acestora în contul Clientului, Acquirafresh va vira in contul Clientului, in plus fata de sumele pentru produsul/produsele returnate, si suma de 4 lei menita a acoperi valoarea comisionului bancar de încasare perceput Clientului de către banca la care acesta din urma are deschis contul.Suma de 4 lei indicata mai sus a fost calculata prin raportare la valoarea unui comision mediu aplicabil pe piata.

d) Acquirafresh își rezervă dreptul de a amâna rambursarea sumei plătite până la primirea Produselor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Produsele.

e) In cazul în care Clientul solicită retragerea din contract în cadrul termenului legal de retragere din Contract, singurele costuri suportate de Client sunt cheltuielile directe de returnare a Produsului.

f) Rambursarea pretului Produsului se va face la prețul înscris pe documentul de vanzare (bonul fiscal sau factura fiscala, dupa caz) aferent Produsului returnat, indiferent de fluctuațiile de valoare ale acestuia.

i) Potrivit prevederilor legale în vigoare, nu pot face obiectul dreptului de retragere:

➢ furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

➢ furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;

j) Produsele marcate in formularul de retur trebuie predate integral curierului, exact cum au fost bifate pe Website la solicitarea returului. Daca in coletul de retur se afla produse diferite fata de cele din formularul completat, dupa verificarea pachetului de catre curier, preluarea va fi refuzata.

k) In cazul returnarii produselor, Clientul este responsabil doar in ceea ce priveste diminuarea valorii produselor rezultata din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor si functionarii produselor. Produsul returnat trebuie sa fie însotit de toate documentele cu care a fost livrat Produsul

l) In cazul returnarii Produselor, Clientul este responsabil doar in ceea ce priveste diminuarea valorii produselor rezultata din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor si functionarii produselor. Produsul returnat trebuie sa fie însotit de certificatul de garanție și de toate documentele impreuna cu care a fost livrat Produsul.

m) Clientul si un reprezentant al Acquirafresh vor stabili de comun acord, in functie de disponibilitatea Clientului, data si ora la care Acquirafresh va veni la adresa indicata de Client pentru a ridica Produsul pe care Clientul doreste sa-l returneze.

Produse livrate greșit

Dacă Clientului i s-a livrat alt Produs decât cel comandat sau dacă Clientului i s-a livrat un Produs pe care Clientul nu l-a comandat, Clientul este rugat sa semnaleze cât mai curând acest lucru la Serviciul Relații cu Clienții pentru a returna Produsul și a fi înlocuit cu cel corect, dacă este cazul.

Toate costurile de retur și transport al Produsului, precum și costurile aferente livrării Produsului comandat (daca este cazul) vor fi suportate de către Acquirafresh.

GARANȚII

In plus față de garanția legală de conformitate, de garanția comercială acordată de către Acquirafresh, este posibil ca unele Produse să beneficieze de garanție comercială acordată de către producător.

RELAȚIA CU CLIENȚII

Pentru orice informatii referitoare la Website sau la comenzi, Clienții pot apela numarul de Relatii cu Clientii disponibil in sectiunea "Contact".

Apelurile care fac referire la o comandă existentă (informații legate de livrarea unei comenzi, confirmarea unei plăți, schimbarea intervalului de livrare etc.) vor fi gestionate după următorul program: De Luni pana Vineri: 08:00 - 18:00 , Sambata: 08:00 - 15:00 , Duminica: 08:00 - 13:00.

prin e-mail la comenzi@Acquirafresh.ro

Prin telefon la +40727401408

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

i. Acquirafresh colectează, prin intermediul Website-ului date cu caracter personal ale Clientului. Clientul trebuie să consulte Politica de Confidențialitate aplicabilă Website-ului.

ii. Website-ul nu utilizează cookies.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul Website-ului este protejat de legile privind drepturile de proprietate intelectuală aplicabile, inclusiv dar fără a se limita la Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. Toate textele, formatările (inclusiv, fără a se limita selectarea, coordonarea și aranjarea materialelor pe Website) și imaginile, graficele, animațiile, instrumentele, aplicațiile, muzica, sunetele, articolele, copiile, materialele, fotografiile, mărcile, denumirile comerciale și logo-urile, precum și alte materiale și informații de pe acest Website sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală ale Acquirafresh, subsidiarilor și afiliaților, și ale licențiatorilor acestora (denumite în mod colectiv ”Conținutul”). Aceste materiale nu pot fi copiate, supuse unor operațiuni de inginerie inversă, decompilate, dezasamblate, modificate, publicate pe alte website-uri, încadrate, schimbate sau distribuite, redistribuite, licențiate, sub-licențiate sau transferate în orice formă de către Client. Niciunul dintre elementele de pe Website nu va fi considerat a acorda direct, implicit, sau în orice alt mod, orice licență sau drept de a utiliza, în orice scop Conținutul, în tot sau în parte. Mărcile, logourile, numele comerciale și mărcile, atât înregistrate cât și neînregistrate (denumite, în mod colectiv, ”Mărcile”) afișate pe Website sunt Mărci aparținând Acquirafresh. Nimic de pe Website nu trebuie interpretat ca acordând, în mod direct, implicit, sau în alt mod, orice licență sau drept de utilizare a oricărei Mărci afișate pe Website.

Clientul declară și înțelege că orice utilizare neautorizată a acestor materiale reprezintă încălcarea drepturile de proprietate intelectuală ale Acquirafresh și va atrage exercitarea, de către aceștia a tuturor remediilor legale.

Acquirafresh oferă Clientului o licență limitată, neexclusivă, revocabilă pentru a vedea, distribui, printa sau descărca orice Conținut, așa cum acesta este definit mai sus, de pe Website, pentru uzul său personal. Clientului nu îi este acordat dreptul să licențieze, republice, distribuie, copieze, cesioneze, sub-licențieze, transfere, vândă, creeze opere derivate sau orice altă utilizare non-personală a oricărui Conținut al Website-ului. Nicio parte a Conținutului nu poate fi reprodusă în nicio formă sau încorporată în orice sistem electronic sau mecanic de găsire a informațiilor, altfel decât în scopul folosirii personale. Clientul nu poate accesa sau utiliza Website-ul în niciun fel care ar putea sau care are scopul de a dăuna sau afecta Website-ul sau orice server sau rețea care stă la baza Website-ului, sau de a interfera cu utilizarea și dreptul oricărei alte persoane sau entități de a utiliza Website-ul.

ALTE PREVEDERI

i. Website-ul poate conține legături („Link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica Termene și Condiții de utilizare specifice, astfel cum sunt acestea specificate pe website-urile/paginile respective, Carrefour nefiind răspunzător și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web.

ii. Includerea acestor Link-uri sau trimiteri pe Website este realizată, de regulă, pentru ajutorul sau în interesul Clientului, iar în alte cazuri în scop publicitar.

iii. Acquirafresh nu garantează/controlează actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți către care trimit link-urile de pe Website.

vi. Prin continuarea utilizării Website-ului, Clientul înțelege și acceptă că accesează acele website-uri și/sau folosește produsele/serviciile oferite prin intermediul acestora, exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere și că nu poate solicita Acquirafresh nu este răspunzător pentru prejudiciile suferite ca urmare a accesării acestor link-uri și folosirii serviciilor puse la dispoziției pe website-urile către care Link-urile fac trimitere.

DESPĂGUBIRI

i. Clientul declară și recunoaște că este de acord să despăgubească, apere și să exonereze de orice responsabilitate, pierdere, solicitare și cheltuiala, Acquirafresh și partenerii contractuali și funcționarii, directorii, angajații și afiliații acestora, inclusiv dar fără a se limita la, taxe și costuri rezonabile aferente avocaților în legătură cu sau rezultând din: (i) încălcarea acestor Termene și Condiții de către Utilizator, sau a oricăror alte politici relevante, în special cele privind confidențialitatea; (ii) utilizarea necorespunzătoare a Website-ului, de către Client; (iii) nerespectarea sau încălcarea drepturilor de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală sau a altor drepturi ale unor terțe părți prin încălcarea clauzei - Proprietate Intelectuală - din acești Termene și Condiții.

ii. Acquirafresh va despăgubi Clientul pentru prejudiciul direct creat ca urmare a (i) încălcării acestor Termene și Condiții, (ii) acțiunilor culpabile săvârșite cu intenție sau neglijență gravă de către proprii angajați. În aceste două cazuri, se vor aplica prioritar remediile prevăzute de prezentele Termene și Condiții.

FORȚA MAJORĂ

i. Toate evenimentele de forță majoră definite de legislația română reprezintă un motiv de suspendare și stingere a obligațiilor Acquirafresh.

ii. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale decurgând din acești Termene și Condiții, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

iii. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți anularea comenzii, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

vi. Acquirafresh nu poate fi tras la răspundere în aceste cazuri de forță majoră.

RECLAMAȚII ȘI LITIGII

Aceste Termene și Condiții sunt supuse legislației din România. În caz de apariție a unor dispute, Clientul va putea sa depună reclamații către Serviciul Relații cu Clienții pentru a ajunge la o soluționare amiabilă. Însă, în condițiile în care nu s-a ajuns la o înțelegere amiabilă între părți, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

PRIN UTILIZAREA WEBSITE-ULUI VĂ EXPRIMAȚI ÎN MOD EXPRES ACORDUL CU PRIVIRE LA URMĂTOARELE PREVEDERI ALE ACESTOR TERMENE ȘI CONDIȚII: PREVEDERI GENERALE, UTILIZAREA WEBSITE-ULUI, PROPRIETATE INTELECTUALĂ, ALTE PREVEDERI, DESPĂGUBIRI, RECLAMAȚII ȘI LITIGII.PREVEDERI GENERALE


Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați.